AVFALLSHÅNDTERING

Vi leverer kvalitetsutstyr til havbruksnæringen

Hvem er vi

Hvorfor velge Libera?

Libera har i en årrekke levert kvalitetsutstyr til havbruksnæringen, blant annet til Norges ledende aktør innen slambehandling.

Libera lanserer nå en begrenset produktserie under eget navn.

Våre løsninger er nøye gjennomtenkt, har svært lave driftskostnader og krever liten plass.

Dessuten tilbyr vi løsningene til markedets beste pris.

Håndtering av slam

Enkel, rimelig og driftsikker behandling av slam med Libera Sludgemaster.

Vi leverer gjennomprøvde løsninger for slambehandling tilpasset land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg.

Les mer

Håndtering av ensilasje

Libera tilbyr et bredt utvalg av utstyr og komplette systemer for kverning og ensilering av dødfisk og slakteavfall.

Utyret er norskprodusert og består av kvalitetskomponenter.

Les mer

Kontakt oss