Bilde av Sludgemaster Basic

Slamhåndtering
for havbruk

Enkel, rimelig og driftsikker behandling av slam med Libera Sludgemaster.

Vi leverer gjennomprøvde løsninger for slambehandling tilpasset land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg og for andre aktører som trenger effektiv håndtering av våtorganisk avfall.

Libera tilbyr dessuten ferdige plug and play anlegg.

Maks fôring
Fôr per år
0 t
Maks inntak
Spylevann per time
0
Størrelse
Mindre fotavtrykk
0 %
Tørrstoff (opp til)
Redusert slammengde
1 %

Hvem er vi

Hvorfor velge Libera?

Libera har etablert seg som en troverdig leverandør av slamhåndteringsutstyr til en rekke industrier. Vi er stolte av å lansere en spesialdesignet produktserie under vårt eget merkenavn, samtidig som vi opprettholder vår rolle som en prispresset i markedet. Våre teknologiløsninger er spesialtilpasset for effektiv håndtering av ulike typer slam, og kjennetegnes av å være brukervennlige, økonomiske i drift og plassbesparende. Med markedets beste priser og et fokus på høy driftssikkerhet tilbyr Libera en verdifull investering for industri som har slam som skal håndteres.

SLAMBEHANDLING FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

Dette er løsningen

Vi tilbyr nå Sludgemaster, en slambehandlingsløsning som avvanner slam fra oppdrettsanlegg fra 0,1 % TS (tørrstoff) opp til så mye som 30 % TS.

Er du entreprenør eller RAS-leverandør? Libera har fiks ferdige avvanningsløsninger som er spesialdesignet for grossistleddet.

Fyll inn feltene så kontakter vi deg!

Sludgemaster teknisk prinsipp

Fra avfall til bærekraftig ressurs

Libera Sludgemaster er strukturert med et filterelement som består av to typer ringer: en fast ring og en bevegelig ring; og en skrue som skyver filterelementet og overfører og presser slammet.

Avstandene mellom ringene og skruehøyden er utformet for gradvis å bli smalere mot retning av slamkakeutløpet, og det indre trykket til filterelementet øker på grunn av volumkompresjonseffekten, som tykner og avvanner slammet på en enkel og svært effektiv måte.

Ut av anlegget får man råmateriale som kan utnyttes bl.a til gjødsel eller biogass-substrat.

Libera Sludgemaster er designet for lang levetid og lite vedlikehold.

Kontakt oss