Bilde av Sludgemaster Basic

Slamhåndtering
for havbruk

Enkel, rimelig og driftsikker behandling av slam med Libera Sludgemaster.

Vi leverer gjennomprøvde løsninger for slambehandling tilpasset land- og sjøbaserte oppdrettsanlegg.

Libera tilbyr dessuten ferdige plug and play anlegg til RAS-leverandører.

Maks fôring
Fôr per år
0 t
Maks inntak
Spylevann per time
0
Størrelse
Mindre fotavtrykk
0 %
Tørrstoff (opp til)
Redusert slammengde
1 %

Hvem er vi

Hvorfor velge Libera?

Libera er for mange et nytt selskap innen oppdrettsnæringen. Likevel har selskapet i en årrekke levert kvalitetsutstyr til Norges ledende aktør innen slambehandling fra oppdrett.

Selskapet lanser nå en begrenset produktserie under eget navn samtidig som de fortsatt er en viktig underleverandør til andre.

Der andre tilbyr løsninger som er utviklet for mekanisk avvanning generelt, har Libera utviklet teknologi som er spesialtilpasset for å håndtere slam fra fiskeoppdrett. 

Våre løsninger er enkle, har svært lave driftskostnader og krever liten plass. Dessuten tilbyr vi løsningene til markedets beste pris.

Har du slambehandlingsutstyr som ikke lenger passer bedriften, så tilbyr Libera nå også innbytte ved kjøp av løsning hos oss.

SLAMBEHANDLING FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

Dette er løsningen

Vi tilbyr nå Sludgemaster, en slambehandlingsløsning som avvanner slam fra oppdrettsanlegg fra 0,1 % TS (tørrstoff) opp til så mye som 40 % TS.

Er du entreprenør eller RAS-leverandør? Libera har fiks ferdige avvanningsløsninger som er spesialdesignet for grossistleddet.

Fyll inn feltene så kontakter vi deg!

Sludgemaster teknisk prinsipp

Fra avfall til bærekraftig ressurs

Libera Sludgemaster er strukturert med et filterelement som består av to typer ringer: en fast ring og en bevegelig ring; og en skrue som skyver filterelementet og overfører og presser slammet.

Avstandene mellom ringene og skruehøyden er utformet for gradvis å bli smalere mot retning av slamkakeutløpet, og det indre trykket til filterelementet øker på grunn av volumkompresjonseffekten, som tykner og avvanner slammet på en enkel og svært effektiv måte.

Ut av anlegget får man råmateriale som kan utnyttes bl.a til gjødsel eller biogass-substrat.

Libera Sludgemaster er designet for lang levetid og lite vedlikehold.

Kontakt oss